Nacido Incasso

Op 6 mei 2016 hebben de aandeelhouders van Nacido M&I b.v. besloten Nacido M&I en bijbehorende handelsnaam Nacido Incasso te liquideren. Als vereffenaar is aangesteld de heer J.H. Hendrikse. Hij is te bereiken via crediteurenakkoord@nacido-holding.nlTevens is tijdens deze aandeelhoudersvergadering besloten dat voor 1 juni 2016 het crediteurenakkoord bekrachtigd moet zijn. Bij geen bekrachtiging volgt de aanvraag tot faillissement